Secure Shipping Worldwide

Getica Leverantör av högkvalitativa immundiagnostiska reagens

Rening av antikroppar och antigen

Vi är Getica, ett bioteknikbolag baserat i Göteborg verksamma inom området in vitro-diagnostik. Modern hälsovård och diagnostik är stora intresseområden för oss och vi strävar efter att stötta dessa med reagens av hög kvalitet samt nya tekniska innovationer. Vårt arbete har sedan 2014 främst fokuserat på olika reningsprocesser för antikroppar och antigen, vilka är centrala komponenter i så kallade immunodiagnostiska mätmetoder. Vi på Getica är övertygade om att biokemiska reagens av hög kvalitet tillsammans med smarta tekniska lösningar kommer spela en viktig roll i morgondagens diagnostik.

Högkvalitativa immunodiagnostiska reagens

Med vår samlade erfarenhet av biokemiska proteinreningsmetoder och evalueringsmetoder är vi trygga i att stötta våra kunder i att finna lämpliga källor och extraktionsprocedurer för just deras protein. Beroende på mängder och komplexiteten kan Getica också stötta kunder i att utföra den utvecklade reningsprocessen.

Geticas egen produktportfolio med diagnostiskt relevanta biomarkörer och motsvarande antikroppar finner du här.

Innovation av nya diagnostiska mätmetoder

Som en naturlig konsekvens av Geticas biokemiska erfarenhet har vi ett starkt intresse for nya diagnostiska mätmetoder. Getica har för närvarande flera pågående projekt, både nationella och internationella, som strävar efter att sätta nya och innovativa diagnostiska tester, både för human och veterinärt bruk, på marknaden.

Om du tror att Getica kan stötta din affärsverksamhet, tveka inte att kontakta oss på info@getica.se

Produkter

Med stor erfarenhet inom renframställning av proteiner erbjuder vi våra kunder högkvalitativa antikroppar och antigen från mammalier till konkurrenskraftiga priser. Du hittar de proteiner Getica erbjuder i vår produktlista.

Tjänster

Med mer än ett halvt decennium inom proteinrening är Getica en erfaren partner inom produktion och renframställning av antikroppar och antigen som uppfyller just dina krav. Våra tjänster är individuellt anpassade för varje kund eller partner.

Forskning & Utveckling

Getica har ett stort intresse för s.k. immunobaserad diagnostik och arbetar kontinuerligt med utveckling av nya mätmetoder och tillhörande reagens. Vi är av uppfattningen att innovation drivs av starka tvärvetenskapliga samarbeten och är därför alltid intresserade av nya idéer och uppslag till samarbeten.

Kvalitet

Ett noggrant kvalitetsarbete är av yttersta vikt inom diagnostisk industri. Getica är certifierade mot ISO9001:2015 och vi jobbar kontinuerligt med att förbättra våra processer, produkter och tjänster. Vi sätter stort pris på goda relationer och att vara en del av våra kunders framgångssagor.